ICT řešení

Zajišťujeme komplexní služby pro splnění zákonné povinnosti ISP uchovávat provozní a lokalizační údaje a předávat je oprávněným bezpečnostním složkám. Naše produktové portfolio zahrnuje sofistikované a světově unikátní nástroje pro správu počítačových sítí a zajištění maximální úrovně jejich bezpečnosti.

Technologie

Spolu s našimi partnery, předními tuzemskými výrobci na poli monitorovacích a bezpečnostních technologií, poskytujeme našim klientům pokročilé nástroje pro provozní, výkonnostní a bezpečnostní správu počítačových sítí. Za kvalitu námi dodávaných technologií hovoří stovky spokojených zákazníků po celém světě a úspěšně provedené instalace doložené v případových studiích.

Data Retention

Pomáháme poskytovatelům internetového připojení (ISP) splnit jejich zákonnou povinnost generování, sběru a ukládání dat a síťových statistik na všech hraničních linkách. K řízení je používán kvalitní aplikační software zn. Invea-Tech, ověřený stovkami spokojených zákazníků, v podobě pluginu instalovaného na datový kolektor a sondu.

ict řešení

řešení pro vaši společnost

icet reseniSlužby v oblasti Data retention

Zajišťujeme komplexní služby pro splnění zákonné povinnosti ISP uchovávat provozní a lokalizační údaje a předávat je oprávněným bezpečnostním složkám, v plném souladu se zněním zákona č. 273/2012 Sb. a prováděcí vyhlášky 357/2012 Sb. Řešení FlowMon Data Retention je potvrzeno Ministerstvem vnitra jako splňující vyhlášku, včetně NATovaného přístupu k internetu. V rámci zákonných podmínek financování jsou veškeré projekty ISP s tímto řešením plně refundovány.

sluzby

Služby v oblasti síťové správy a bezpečnosti

Naše produktové portfolio zahrnuje sofistikované a světově unikátní nástroje pro správu sítí, jejich důsledný monitoring a zajištění maximální úrovně jejich bezpečnosti. S námi můžete monitorovat svou síť v reálném čase, efektivně plánovat její kapacity a snížit náklady na její provoz. Poskytujeme nejaktuálnější technologie pro vnitřní i vnější bezpečnost sítě, díky kterým můžete detekovat veškeré typy anomálií, určit kritická místa a optimalizovat infrastrukturu své sítě. Hlavní výhodou oproti běžným IDS systémům či SNMP monitoringu je orientace na celkové chování zařízení na síti, což umožňuje reagovat na dosud neznámé nebo specifické hrozby.

Data Retention

zákonná povinost logování datového provozu

Data Retention je zákonná povinnost logování datového provozu, která vešla v platnost od 1. 10.2012. Jedná se o zákon č. 273/2012 Sb. a prováděcí vyhlášku 357/2012 Sb., jenž ukládají poskytovatelům internetového připojení (ISP) zákonnou povinnost o generování, sběru a ukládání dat a uložení síťových statistik na všech hraničních linkách ISP. Náklady na celé řešení DR jsou v současné době plně hrazeny státem, zejména proto, že tuzemský trh poskytovatelů připojení je velmi početný a souhrn požadavků ze strany oprávněných bezpečnostních orgánů patří k nejvyšším v celé Evropě. 
„Přesahují-li žádosti ze strany Policie ČR počet sto tisíc žádostí ročně, dá se předpokládat, že Data retention se stala nástrojem pro odhalování běžné kriminality. Je pravděpodobné, že v budoucnu se objeví snahy rozšířit záběr Data retention a podchytit i tu elektronickou komunikaci, o níž dnes nejsou záznamy k dispozici. Již dnes jsou v Evropě patrné snahy přesunout dohlížecí povinnosti na poskytovatele připojení k Internetu.“ Kučera, Petr: Data retention v Česku prakticky I. – co a jak se uchovává. Lupa.cz

 

K řízení je používán kvalitní aplikační software zn. INVEA-TECH, ověřený stovkami spokojených zákazníků, v podobě pluginu instalovaného na datový kolektor a sondu.

technologie

řešení pro vaši společnost

INVEA-TECH

invea-02
invea-03
invea-04
invea-05

INVEA-TECH je český výrobce řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí se specializací na IP flow monitoring (NetFlow/IPFIX), behaviorální analýzu sítě (Network Behavior Analysis, NBA), hardwarově akcelerované aplikace (FPGA) a řešení pro ochranu proti kybernetickým útokům a kybernetické kriminalitě (IP Data Retention & IP Lawful Interception). Naším společným cílem je poskytovat řešení s nejlepší výkonností a uživatelskou použitelností na trhu. INVEA-TECH je lídrem v oblastech monitorování provozu a behaviorální analýzy. Tyto technologie, doplňující tradiční bezpečnostní nástroje typu firewall nebo IDS/IPS, jsou podle analytické společnosti Gartner současným trendem v oblasti bezpečnosti počítačových sítí.

invea 01

 

Portfolio produktů FlowMon tvoří kompletní řešení pro monitorování sítí na bázi toků (NetFlow/IPFIX). Portfolio je tvořeno výkonnými autonomními FlowMon sondami, FlowMon kolektory a rozšiřujícími moduly - FlowMon pluginy. FlowMon sondy analyzují každý procházející paket a na základě těchto dat generují NetFlow statistiky. Tyto statistiky jsou exportovány na FlowMon kolektory, kde jsou uloženy a připraveny pro vizualizaci a analýzu uživalem pomocí aplikace FlowMon monitorovací centrum. Produkt FlowMon doprovázejí kladné reference stovek spokojených zákazníků, které jsou doloženy také případovými studiemi.

Hardware FlowMon

Portfolio produktů FlowMon tvoří kompletní řešení pro monitorování sítí na bázi toků ( NetFlow/IPFIX). Portfolio je tvořeno výkonnými autonomními FlowMon sondami, FlowMon kolektory a rozšiřujícími moduly - FlowMon pluginy. FlowMon sondy analyzují každý procházející paket a na základě těchto dat generují NetFlow statistiky. Tyto statistiky jsou exportovány na FlowMon kolektory, kde jsou uloženy a připraveny pro vizualizaci a analýzu uživalem pomocí aplikace FlowMon monitorovací centrum. Produkt FlowMon doprovázejí kladné reference stovek spokojených zákazníků, které jsou doloženy také případovými studiemi.

probe rack FlowMon sonda:

 • Výkonná autonomní NetFlow v5/v9 sonda
 • Podpora pro 10/100/1000 Mb/s a 10 Gb/s Ethernet
 • Zpracování dat 10 Gb/s bez ztráty paketů
 • Podpora pro IPv4, IPv6, MAC, VLAN a MPLS
 • Až 6 monitorovacích portů v jednom zařízení
Collector architecture
 • Vysoce výkonný kolektor pro analýzu síťových toků
 • Podpora Netflow v5/v9, IPFIX, sFlow, NetStream
 • Kompletní přehled o dění v síti až na úroveň jednotlivých komunikací
 • Statistiky zobrazovány ve formě grafů a tabulek

screen a2ds big 0 cz

FlowMon ADS je moderní systém detekce anomálií a nežádoucího chování v datové síti, založený na permanentním vyhodnocování statistik o provozu na síti. Cílem řešení je odhalení provozních problémů a zvýšení vnější i vnitřní bezpečnosti datové sítě. Hlavní výhodou proti běžným IDS systémům či SNMP monitoringu je orientace na celkové chování zařízení na síti, což umožňuje reagovat na dosud neznámé nebo specifické hrozby. Systém FlowMon ADS je dostupný také v ISP edici, která je speciálně navržena a optimalizována pro poskytovatele datových služeb.


novicomNovicom

Novicom s.r.o. je společnost se 100% českým kapitálovým vlastnictvím, která zaujímá významné postavení v oblasti bezpečnosti informačních technologií (IT) a komunikací na tuzemském trhu. Zaměřením naší vzájemné spolupráce je vývoj a provoz dohledových center pro monitorování a správu rozsáhlých sítí s důrazem na vysokou míru bezpečnosti a spolehlivosti IT.

 

systémová řešení

AddNet Dashboard mackbookJe unikátní nástroj pro řádové zvýšení efektivity správy IP adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupu v rozsáhlých sítích. Toho je dosaženo integrací systému správy IP adresního prostoru, základních síťových služeb (DHCP, DNS, Radius) a komunikací s aktivními prvky sítě.

Klíčové výhody AddNetu

 • Významná úspora práce síťových administrátorů
 • Standardizace činností a možnost centralizace správy rozsáhlých distribuovaných sítí
 • Řízení přístupu do sítě na L2, kdy na síti mohou komunikovat pouze povolená zařízení
 • Podstatné zvýšení provozní spolehlivosti a výkonu základních síťových služeb sítě - DNS, DHCP, Radius

MoNet Dashboard mackbookJe nástroj určený pro centrální monitoring rozsáhlých organizací, velmi vhodný
pro nasazení v hierarchických a holdingových organizacích. Podporuje monitoring
heterogenních technologií a je možné jej provozovat jako zastřešující dohledový
systém.

Klíčové přínosy MoNetu

 • Otevřený monitoring
 • Vysoká míra provozní spolehlivosti monitoringu
 • Integrovaný aplikační monitoring
 • Automatizované vyhodnocování SLA parametrů

Propojení unikátních technologií Novicom a INVEA-TECH nabízí přelomový koncept Centralizovaného monitoringu infrastruktury, sítí a aplikací, který je integrovaný s nástroji pro IP správu. Koncept pokrývá prakticky veškeré potřeby rozsáhlých organizací na zajištění monitoringu, správy IP adresního prostoru, zvýšení provozní spolehlivosti a výkonu základních provozních služeb, a v neposlední řadě bezpečnosti sítě a řízení přístupu do sítí.


Cíle konceptu:

 • Radikálním způsobem zjednodušit a zrychlit správu sítí
 • Významně zvýšit provozní spolehlivost základních síťových služeb
 • Přinést významně vyšší míru bezpečnosti na síti

O společnosti MipaSystems

Společnost MipaSystems je od roku 2013 dodavatelem unikátních řešení v oblasti monitorovacích a bezpečnostních informačních technologií. Spolu s našimi partnery poskytujeme klientům pokročilé nástroje pro provozní, výkonnostní a bezpečnostní správu počítačových sítí a jejich dohled, včetně komplexních služeb a poradenství.

MipaSystems s.r.o., se sídlem Skryjova 1606/8, Husovice, 614 00 Brno, je vedena u Krajského soudu v Brně pod číslem jednacím C 78275 a identifikačním číslem 01482807.

pavel horak

Ing. Pavel Horák

Jednatel

E:

M: +420 777 572 694

obraťte se na nás

jsme zde pro vás

MipaSystems s.r.o.

Skryjova 1606/8

614 00

Brno

: 7 + 4 =
best contact form joomla